Novaland đã hồi sinh dự án Novabeach Cam Ranh Resort & Villas như thế nào?

Novaland đã hồi sinh dự án Novabeach Cam Ranh Resort & Villas như thế nào?

Novabeach Cam Ranh Resort & Villas là d án có quy mô khong 22,62 ha ta tc ti đi l Nguyn Tt Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa. D án trưc đây có mt tên gi khác là M M Resort tuy nhiên gn đây d án đưc đưc gii đu tư biết ti vi s phát trin bi thương hiu bt đng sn uy tín Novaland và đưc Novaland gii thiu ra th trưng vào đu tháng 1 năm 2019 vi tên Novabeach Cam Ranh Resort & Villas.

D án trưc đây có thiết kế đơn gin ch là cm bit th nghĩ dưng và mt s tòa khách sn cao khong 8 tng. Điu này d hiu vì sao d án không đưc biết đến nhiu gia mt Bi Dài rt nhiu d án đp và thuc dng “khng trên th trưng nghĩ dưng ti Cam Ranh.

Sau khi đưc Novaland phát trin và gii thiu đến th trưng thì Novabeach Cam Ranh Resort & Villas đưc đnh v là dòng bit th nghĩ dưng đng cp trong qun th d án cao cp ti Bi Dài Cam Ranh. Điu làm thay đi cũng như lt xác toàn b d án so vi trưc đây có l bi kinh nghim, thương hiu và tim lc ca Novaland đã gt nên mt Novabeach Cam Ranh Resort & Villas đng cp và xng đáng là mt tuyt tác. Biến d án tr thành mt viên ngc quý gia mt bãi Dài rt nhiu d án đp.

Slogan ca d án là Novabeach Cam Ranh Resort & Villas – Ngc tri trong long Vnh ly cm hng là viên ngc trai quý giá trong long đi dương. D án đưc Novaland thi hn vào tng thiết kế t tng quan d án cho đến chi tiết tng căn bit th.

Bao quanh d án là dòng sông nhân to thơ mng ôm ly các căn bit th to cho mi căn bit th là mt h sinh thái hoàn toàn t nhiên có khí hu ca sông nưc và ca bin c đi dương. Khu bit th đưc phát trin thành các cm bit th ven sông, bit th trên đi và dòng bit th bin đng cp.

Ngoài ra khi khách sn đưc phát trin đc đáo vi h bơi vô cc nhìn ra đi dương, v trí đưc thiết kế không che khut view bin ca khi bit th.

Đây là mt trong nhng đim ni bt mà Novaland đã góp phn hi sinh Novabeach Cam Ranh Resort & Villas tr thành mt siêu phm trên th trưng bt đng sn nghĩ dưng ti Cam Ranh.

Share this post